2017-04-06

Struktura własnościowa, majatek

Młodzieżowy Dom Kultury jest utrzymywany ze środków organu prowadzącego jako jednostka samorządowa Urzędu Miasta w Kaliszu. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Urzędu Miasta w Kaliszu. Młodzieżowy Dom Kultury dysponuje powierzoną w użyczenie nieruchomością na podstawie umowy użyczenia nr 26/2012 z dnia 04.09.2012 r. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 16 z siedzibą przy ul. Fabrycznej 13-15 62-800 Kalisz. Umowę zawarto na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XXI/312/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeniesienia Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15.  

 

Załączniki

  Struktura własnosciowa.pdf 248,39 KB (pdf) szczegóły pobierz