2017-04-06

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. Urz. MEN z 1991 nr 7 poz. 33. W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia archiwum zakładowego.

Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do archiwum zakładowego.

Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym