2017-04-06

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych 
  • każdego dnia w godzinach 9:00 - 15:00 (oprócz godzin własnych zajęć dydaktycznych)
  • każdorazowo po uprzednim uzgodnieniu (najlepiej telefonicznym tel. 62 767 25 21). W przypadku nieobecności dyrektora sprawy przyjmuje zastępca dyrektora MDK lub wyznaczony pracownik.