2017-04-06

Informacje o placówce

Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką oświatową, która od ponad 60 lat działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzimy zajęcia artystyczne i edukacyjne w kilkudziesięciu pracowniach i kołach dla około 500 stałych uczestników. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – instruktorów, którzy są specjalistami w swoich obszarach działalności. Oferta MDK skierowana jest do wszystkich chętnych i znajduje dużą aprobatę w środowisku. Jesteśmy otwarci na różnorodne propozycje i współpracę, służymy swoją bazą przedszkolom, szkołom i innym placówkom kulturalno-oświatowym.

Od 2006 r. mieścimy się w nowej siedzibie, która znajduje się przy ulicy Fabrycznej 13-15.

DZIAŁALNOŚĆ MDK

Edukacja artystyczna posiada w MDK bogate tradycje i liczne sukcesy. Dział ten to przede wszystkim taniec współczesny, zajęcia muzyczne, dziecięce i młodzieżowe pracownie plastyczne, zajęcia teatralne. Proponujemy je  dzieciom i młodzieży w wieku 5-21 lat. W MDK działa także teatr Pieśni i Tańca PATRIMONIUM oraz Kaliski Chór Nauczycielski.

MDK wciąż poszukuje nowych rozwiązań i żywo reaguje na zagrożenia. Młodzieży z problemami szkolnymi proponujemy zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze, których atrakcyjna forma jest alternatywą dla „osiedlowej ławki”. Prowadzimy także gimnastykę korekcyjną i naukę języków obcych dla dzieci i młodzieży. Ponadto w MDK funkcjonuje koło szkutnicze.

Oprócz specjalistycznych pracowni i sal do tańca mamy także własną galerię z małą sceną, salę prób i studio nagrań. Galeria „SZATNIA” stwarza możliwość „debiutu młodych”. Pomagamy w realizacji artystycznych pomysłów, działając na maksymalnie wielu płaszczyznach, począwszy od tradycyjnych prezentacji sztuk plastycznych poprzez działania muzyczne, teatralne i taneczne. W Galerii SZATNIA odbywają się cykliczne koncerty ROCK w SZATNI.

Osobny nurt działalności MDK stanowi organizacja imprez. Konkursy, przeglądy, wystawy adresujemy przede wszystkim  do najbliższego środowiska. Współorganizujemy i koordynujemy również przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Cyklicznie odbywają się:

  • Konkurs Recytatorski Zabawa z Poezją
  • Konkurs Plastyczny Wolność bez Nałogów
  • Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków Cztery Pory Roku
  • Konkurs Plastyczno-Fotograficzny Kalisz jakiego nie znamy 
  •  Regionalne Spotkania Taneczne Tylko dance ma sens
  •  Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych O nagrodę Pluszowego Misia
  • Konkurs Piosenki Przedszkolnej

W naszej placówce ma swoją siedzibę Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” – organizatora Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”. MDK towarzyszy tym imprezom od ich pierwszej edycji. To u nas mieści się biuro festiwalowe i trwają przygotowania do kolejnych festiwali.

  • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Sukcesem Młodzieżowego Domu Kultury jest utrzymywanie, nieprzerwanie od 19 lat, kontaktów z Jugenzentrum w Hamm-Rhynern - partnerskim mieście Kalisza. Współpraca naszych placówek polega na wymianie doświadczeń w zakresie organizacji czasu wolnego i na wakacyjnych spotkaniach młodzieży polskiej i niemieckiej. Wychowankowie MDK wielokrotnie odwiedzali Hamm. Co dwa lata gościmy też w Kaliszu niemieckich przyjaciół. Wspólne spotkania są możliwe dzięki finansowemu wsparci przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Od 2014 r. poszerzyliśmy międzynarodową działalność o udział MDK w projekcie ERASMUS+.