2017-04-06

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami) Szkoła Podstawowa nr 13 w Kaliszu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza uruchomiona została na ogólnopolskiej platformie ePUAP (adres www.epuap.gov.pl)

/mdk_kalisz/skrytka

 

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP dostarczanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.

 

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych  do Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu:

  • Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku osoby fizycznej (użytkownika) profilem zaufanym ePUAP.
  • Akceptowane formaty załączników to : DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB.

 

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone